لباس و تمايلات جنسي و رابطه جنسي

لباس بسيار گمراه كننده است. كشف شده كه لباس تمايلات سكسي بيشتري را در دنيا بوجود آورده است.

وقتي زن زيبايي را در حال عبور كردن مي‌بيني، در ذهنت او را لخت مجسم مي‌كني. به همين دليل، زني كه در پشت لباس پنهان است جذاب‌تر از يك زن برهنه جلوه مي‌كند. چون وقتي آن زن لباس دارد، شما مي‌توانيد هر تصويري را در ذهن خود بسازيد. آزادي كامل براي تصوير سازي داريد؛ اما وقتي او برهنه است، ديگر جايي براي تصوير سازي باقي نمي‌ماند. و تمايلات جنسي مرد در تصوير سازي ريشه دارد.

بنابر اين، هر وقت زني بدنش را پنهان مي‌كند، به او علاقه‌مند‌تر مي‌شوي. زيرا شروع به تصوير سازي و خيالبافي درباره اندامش مي‌كني. انحناهايي را تصور مي‌كني كه شايد واقعي نباشد.
تناسبي كه شايد وجود نداشته باشد‌
بخاطر لباس است كه مردم دل‌مشغول تمايلات جنسي هستند.

***گرافي بەخاطر وسواس لباس است كه طرفدار دارد.

شما تصوير سازي مي‌كنيد، از اين‌رو زن همسايه از همسر خودتان براي‌تان جذاب‌تر به نظر مي‌رسد. هيچكس به زن و يا مرد خودش علاقه‌مند نيست. زيرا شما كل آناتومي زن يا مردتان را از قبل مي‌دانيد. چيز جديدي براي كشف كردن وجود ندارد.

اگر تصوير سازي از بين برود، نود و نه درصد از تمايلات سكسي ناپديد مي‌شود. آنگاه انرژي شما در دسترس اهداف والاتري خواهد بود.

مي‌دانم كه آنچه مي‌گويم محكوم به كج فهمي است؛ و سالهاست بخاطرش سرزنش شده‌ام.

مسخره اين است كه اگر به حرف من گوش بدهند، ثابت خواهد شد كه من بزرگ‌ترين دشمن و خطر براي تمايلات جنسي هستم.

اگر به من گوش دهند، دنيا مي‌تواند كاملا بدون تمايلات سكسي شود.
سكس آنجا خواهد بود، اما تمايلات سكسي از بين خواهد رفت؛ زيرا سكس پديده‌اي طبيعي و بيولوژيك است.
اما تمايل جنسي پديده‌اي روانشناختي است.

در جوامع بدوي كه مردم تقريبا برهنه زندگي مي‌كنند، سكس وجود دارد، ولي تمايلات سكسي وجود ندارد

اما در جوامع متمدن، تمايلات سكسي وجود دارد، اما سكس زيادي وجود ندارد.نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
همسريابي به سبك اينترنتي خوب يا بد و چرا؟

همسريابي به سبك نوين كه امروز در سايت‌هاي همسريابي انجام چنين كاري به روان معمول در آمده است اصول مبتني بر آزادي نمي باشد و معمولاً سهم احساسات بيشتر از هر زماني خواهد بود البته بهتر از ما اين گونه به اين مسئله نگاه كنيم كه با فرهنگ‌سازي مناسب خواهيم توانست ي در موفقيت يك ازدواج را از طريق فضاي مجازي و انتخاب همسر از اين طريق به ارمغان بياوريم ولي كه فعلاً متاسفانه بنابر مقتضيات جامعه ما همچنين فرهنگ‌سازي صورت نگرفته است و سايت‌هاي همسريابي احتمالاً محيط مناسبي براي همسريابي نمي باشند و در صورت اتخاذ شيوه‌هاي مناسب از طريق مديران سايتها و فرهنگ‌سازي مسئولان در اين زمينه خواهيم توانست كه گام‌هاي موثري در زمينه همسريابي بهترين مجازي و از طريق سايت همسريابي برداريم به انتخاب همسري كه مبتني بر عقلانيت و انتخاب آگاهانه باشد صد در صد خواهد توانست پاسخ گوي نياز جامعه نسبت به انتخاب همسر مناسب براي تشكيل خانواده هاي سالم باشد.
در روزگاران گذشته كه انتخاب همسر منوط به انتخاب خانواده‌ها و معمولا بزرگترهاي خانواده بود آهسته آهسته از فضاي جامعه مدرن امروزي بشر دور مي‌شود و اين نويد اين نكته را نمي دهد كه ازدواج ها بايد بيشتر مبتني بر عقلانيت باشد در جهان گذشته و سنتي پيشين مي‌توان به اين‌گونه ازدواج‌ها ازدواج‌هاي كه مبتني بر انتخاب عقلاني بزرگترها و پدر و مادر در خانواده بود اشاره كرد ولي كه امروزه كمتر جواني كه دوست داشته باشد همسر خود را خانواده او برايش انتخاب كنند و اين نكته‌اي است كه در فضاي جامعه امروزي ايران مسئله ساز گشته است از اين طريق بهتر است كه ما از امكانات فضاي مدرن مجازي براي استفاده در زمينه همسريابي بهره ببريم.
ولي باز همان گونه كه اشاره شد فرهنگ سازي هم چنين امري نياز به زمان و مدت مسئولان ذيربط دارد و همچنين كليه نظام اجتماعي بايد در اين زمينه براي جوانان اساس اعتماد و امنيت را به ارمغان مي آورد و ازدواج در فضاي مجازي البته بهترين سايت همسريابي به انتخاب همسر از آن را امري ممنوع به دانند در صورتي كه مبتني بر عقلانيت آگاه است و البته با آگاهي خانواده‌ها باشد وگرنه بسيار ديده شده است كه عدم آگاهي بزرگترها در بيشتر موارد بر چنين ارتباط هاي حكمراني مي كنند و اين نكته نامناسب ماجرا خواهد بود زيرا امكان سوء استفاده را براي هر دو جنس و البته بيشتر براي دختران پاك اين سرزمين مهيا نموده است. در صورتي كه خانواده ها نظارت تام و تمام برفعاليت ها و ارتباطهاي فرزندانشان در سايت‌هاي همسريابي داشته باشند و نيز دولت و مسئولين امر بر اين سايت ها نظارت كرده و كساني كه در اين سايت‌ها ثبت‌نام مي نمايند را از لحاظ هويت تعيين نمايند امكان سوء استفاده و آسيب هاي رايج بر آنها گرفته خواهد شد.
اميدواريم كه روزگاري به رسد كه در موضوع ازدواج و تشكيل خانواده آسيب هاي مترتب بر آنها به كمترين ميزان تقليل يابد.
البته همه ما مي دانيم كه در شرايط امروز ايران مشكل ازدواج تنها و تنها منوط به درست يا نادرست بودن و آگاهانه يا ناآگاهانه بودن انتخاب همسر نيست و بيشتر در اين مقاله بايد به آن اشاره كنيم كه مشكلات و معضلات اجتماعي و همچنين فقر و بيكاري و سنت هاي نادرست و دست و پا گير باعث شده است كه ميزان ازدواج كاهش يابد و همچنين ناآگاهانه بودن و شايد فقر و اعتياد و بقيه مواردي كه ميتوان ذكر كرد باعث شده است كه از هر ۱۰۰ ازدواج درصد زيادي به طلاق بيانجامد كه البته اميدواريم كه همه اين مشكلات هر گردد و با نگاه نوع نظام و مسئولين و همچنين مردم جامعه ايران اين مشكلات و مسائل ديگر جاي بحثي نداشته


همسريابي دائم

همسريابي

موقت

سايت صيغه موقت

صيغه يابي

سايت صيغه

صيغه يابي

سيقه
http://v55.ir/

 

باشد.نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
لينك سايت همسريابي براي شهرهاي ايران به عنوان بهترين سايت همسريابي و ازدواح ايراني

آن گونه كه از نامش پيداست با نام همسريابي عجين گشته اند انتخاب همسر را آرمان مناسب پيش و در اين راه و بدين منظور مي توانند نقطه جي در شرايط پيچيده ازدواج در امروزه ايران گرفتند و كه بسياري فرهنگ استفاده از آن را نمي‌دانند و اين ندانم كاري فرهنگي توان ايجاد توازن را از آنها گرفته است اگرچه كه بهترين نحو از اين همسريابي ها را ميشود در سايت‌هاي همسريابي جستجوي ولي چنين براي همسريابي بايد ملاك هاي بيشتري را ملاك هاي مناسب مدنظر را رعايت كرده و هم خود و هم شما را از اين باغ راحت نمود سايت همسريابي به گونه اي كار مي كنند كه اگر بتوان آن را به بهترين نحو و بهترين شكل مرسوم اداره كرد در خصوص ازدواج هايي كه در آن رقم مي‌خورد به بهترين نحو سايت همسريابي را ما عنايت نموده ايم براي حل و فصل كارهاي مان تا بتوانيم ازدواج را بر سر لوحه هر انسان ايراني قرار دهيم و همسريابي و بيني به شكل مرسوم در اين زمان هايي كه براي نياز به بهتر شدن مباحث براي ازدواج در صورت امكان براي ما فراهم شود ازدواج كه براي همسريابي صورت مي‌گيرد خريد شيدايي خواهد بود و در اين راه ماه بهترين ها را براي تمام بهترين انسانهاي حركتمان و مملكت من آرزو داريم آنگونه كه از نامه سرخوش از آنيم كه اشتباهاتي كه براي همسريابي گرديم دنبال شده است و در اين ميان دنبال كردن سلسله هاي موي دوست شوي به شپش هاي ورودي به وجود تو در آيينه آفتاب ديگران و ما در اين راه حل كنيم نمي گيريم بلكه براي تمامي جريان ها استفاده مي كنيمنمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
سه شرط براي حريم خصوصي همسران بعد از ازدواج

🔴آزادي و حريم خصوصي زوج بايستي سه شرط با خود به همراه داشته باشد:

(1) مخالف تعهد و وفاداري نباشد

(2) به حريم و حق و حقوق ديگري تجاوز نشود

(3) اعتماد وجود داشته باشد.

✅زماني كه زوجين به اين مرحله برسند ديگر نه فرد بخود اجازه مي‌دهد كه به حريم خصوصي همسرش وارد شود و نه همسر فرد از بروز چنين مسئله‌اي (كه ممكن است بر اساس حس كنجكاوي رخ دهد) به هم ريخته و ناراحت مي‌شود

و آن را حمل بر تجاوز به حريم خصوصي خود تلقي نخواهد كرد.نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
#تفاوت در زمان براي زنان_ومردان

 

🔵زمان براي مرد ها به سرعت ميره ولي براي زن ها خيلي كند جلو ميره!!
دقيقا مثل اينه كه مردي براي يه كاري ميره بيرون و 5.6ساعت بعد برميگرده،براي خانمش اين چندساعت خيلي طول كشيده ولي براي مرد انگار فقط چند دقيقه طول كشيده!!!


🔵كلمه ي (تازه) براي آقايون از چنددقيقه تا چندسال قبل،مورداستفاده قرارميگيره:
مثال:
مگه تازه فرش نخريديم(5سال قبل)
مگه تازه مامانت اينجا نبود(3ماه قبل)
مگه تازگيا باهم نرفتيم بيرون(6هفته قبل)


🔵توصيف كلمه ي(زياد)براي اقايون از يچيز زياد تا چيزاي خيلي كم متغيره:

مثال:
چرا گله ميكني من كه وقتي بيرون يا سركارم خيلي بهت زنگ ميزنم (حداكثر1بار در روز)
اين تفاوت بين زن و مرد ممكنه باعث سوءتفاهم و ناراحتي بين زن و شوهر بشه.
پس تفاوت هاي هم رو بشناسيم...نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
🔵حريم #خصوصي تو و همسرت خصوصي بمونه

🔵حريم #خصوصي تو و همسرت خصوصي بمونه

‼️قديمي ها مي گفتن حمام رفتي،براي زنهاي فاميل #تعريف نكن.

نيازي نيست خوشي ها و لذت هاي زندگيتو عمومي كني

و از هر صحنه ي #زندگيت عكس بگيري و بذاري اينستاگرام يا عكس پروفايلت.

👈🏻نگو حرف مردم برام مهم نيست.چون با اين كار اتفاقا داري نشون ميدي دنبال تاييد مردم و نمايش دادن زندگيتي.

❌چه اهميتي داره ك ملت بدونن خيلي عاشق شوهرتي يا باهاش مشكل داري؟🤔

✖️تا دعواتون شد نرو پستِ غم نذار
تا يه خير و خوشي اي بود به رخ نكش.
حريم خصوصيتو خصوصي نگه دار
عموميش نكن...نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
اين اشتباهات رابطه تان را نابود مي كند.

⚜️هميشہ منتظر ابراز عشق همسرتان هستيد

⚜️سر يك موضوع تكراري بحث مي كنيد.

⚜️همسرتان را حق مسلم خود مي دانيد.

⚜️باهم شوخي نمي كنيد.

⚜️ با هم غذا نمي خوريد.

⚜️مدام با تكنولوژۍ سر و كله مي زنيد.نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
«اخلاق بردگي و اخلاق اربابي»

كارل‌ گوستاو يونگ مي‌گويد اخلاق دو جور است:

#اخلاق_بردگي يعني همين چيزي كه نود درصد مردم بهش معتقدند؛ اخلاقي كه مي‌گويد در مهماني‌ها و جمع فاميل لبخند بزن، اگر عصباني مي‌شوي، خوددار باش و فرياد نزن، وقتي دخترعمويت بچه‌دار مي‌شود برايش كادو ببر، وقتي دوستت ازدواج مي‌كند بهش تبريك بگو، وقتي از همكارت خوشت نمي‌آيد، اين را مستقيم بهش حالي نكن، براي اين كه دوستت، همسرت، برادرت ناراحت نشوند خودت را، عقايد و احساساتت را سانسور كن، براي به دست آوردن تأييد و تحسين اطرافيان، لباسي را كه دوست داري نپوش، اگر لذتي برخلاف شرع و عرف و قوانين جامعه بشري است آن را در وجودت بُكُش و به خاك بسپار، فداكار، مهربان، صبور، متعهد، خوش برخورد و خلاصه، همرنگ و همراه و هم مسلك جماعت باش.

اما #اخلاق_اربابي، كاملا متفاوت است. افرادي كه به اخلاق اربابي پايبندند، از نظر روان‌شناسي، آدم‌هايي هستند كه به بالاترين حد از بلوغ رواني رسيده‌اند و قوانين اخلاقي را نه از روي ترس از خدا و جهنم و قانون و پليس و همسر و پدر و مادر و نه به طمع پاداش و تشويق اجتماعي، كه برمبناي وجدان خودشان تعريف مي‌كنند. البته وجدان شخصي اين افراد، مستقل، بالغ، صادق و سالم است، اهل ماست‌مالي و لاپوشاني نيست، صريح و بي‌پرده است و با هيچ‌كس، حتي خودشان تعارف ندارد. بزرگترين معيار خالقان اخلاق اربابي براي اعمال و رفتارشان، رسيدن به آرامش و رضايت دروني است. اخلاق اربابي مرزهاي وسيع و قابل انعطافي دارد و هرگز خشك و متعصب نيست.
براي توده‌هايي كه مقيد و مأخوذ به اخلاق بردگي هستند، اخلاق اربابي، گاه زيبا و تحسين برانگيز، گاهي گناه آلود و فاسد و در اكثر مواقع گنگ و نامفهوم است.

يونگ مي‌گويد: افرادي كه به اخلاق اربابي رسيده‌اند تاوان اين بلوغ را با تنهايي و طرد‌شدگي پس مي‌دهند. آن‌ها به رضايت دروني مي‌رسند ولي هميشه براي اطرفيانشان، دور از دسترس و غيرقابل درك باقي مي‌مانند…نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
سايتي براي انتخاب همسر و ازدواج

سايت همسريابي شيدايي

سايت همسريابي شيدايي ، به شما اين امكان را ميدهد تا با ابزار هاي پيشرفته دنياي امروز بتوانيد در گستره وسيعتري شريك زندگي متناسب با معيار هاي خود را برگزينيد. كافيست درهمسريابي شيدايي ثبت نام كرده و سپس از صفحه ورود وارد بخش مديريت نمايه خود شده و در ميان افراد آماده ازدواج در جنس مخالف بهجستجو بپردازيد. 


سايت صيغه يابي

بزرگ ترين سايت همسريابي

صيقه

همسريابي موقت

همسريابي موقت

همسريابي موقت

سيقه

سايت صيغه موقت
http://v55.ir

 

ازدواج سنت من است و كسي كه از سنت من روي برگرداند از من نيست. رسول اكرم (ص) سايت همسريابي شيدايي با بيش از ۶۰۰ هزار كاربر آماده ازدواج. سعي خويش را بر آن داشته است كه با استعانت از حضرت حق و تكيه بر امكانات مجازي و شبكه اينترنت، گامي نو در جهت تسهيل در امر انتخاب همسر براي جوانان مجرد و اشخاص جوياي ازدواج بردارد. انتخاب همسر يكي از مهمترين و اساسي ترين انتخاب هاي زندگي هر شخصي مي باشد و هر انساني در صورت انتخاب صحيح و عاقلانه است كه تجربه يك زندگي عاشقانه را خواهد يافت.شعار و عمل ما در همسريابي شيدايي چيزي جز تكيه بر اين معنا نيست. انتخاب عاقلانه و زندگي عاشقانه.

 

 نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
 مردان عاشق كدام زنان ميشوند؟

💓 از شنيدن داستان‌هاي تكراري خسته نشويد.

❣️معلوم نيست چرا آقايان دوست دارند داستان هاي تكراري از دوران سربازي، دبيرستان و يا بچگيشون تعريف كنند؟ و گاهي حتي كمي تخيل را چاشني اين داستان ها كنند

❣️ اما شما به عنوان شنونده نقش مهمي در احساس خوب همسرتون بعد از اين خاطره گفتن ها داريد.

❣️اگر خوب گوش كنيد و واكنش نشان بدهيد، قطعا همسرتون رو جذب خودتون ميكنيد.نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
صفحات وبلاگ
[ ۱ ]
لينک باکس

همسریابی دائم بزرگ ترین سایت همسریابی سایت صیغه موقت سایت صیغه یابی همسریابی موقت
http://samipatogh.ir همسریابی دائم سایت صیغه یابی سایت صیغه یابی